Kapitaltilførsel til virksomheden

Sesam Partners varetager hele processen når der skal rejses kapital til virksomheden, uanset om der er tale om egenkapital, ekstra lånekapital eller refinansiering af den eksisterende balance.

 

 

Med udgangspunkt i de identificerede långivere og investorer, rådgiver vi om den bedste sammensætning af de forskellige finansieringsformer, herunder om inddragelse af virksomhedsobligationer hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt. Vor arbejdsproces sikrer, at virksomhedens ledelse kan præsenteres for konkurrerende forslag med hensyn til pris og øvrige vilkår.